AVHANDLINGSSPECIALISTEN

Hur kan ni hålla så låga priser?

 
 

Ska jag göra typografi
och layout själv?

 

 

Arbetsgång och tidsplan

 

 

Hur kan ni hålla så låga priser?

 

 

Färdigställa manus

 

 

Exempel på omslag

 

 

Länkar med praktiska tips


En avhandlingsförfattare (Lund, september 2004) begärde fyra offerter. Han berättade att vårt paket (vi gör typografi och layout, Akademitryck trycker) hade ett lägre pris än vad det näst billigaste alternativet tog upp enbart som tryckningskostnad. (Sedan lade de på ytterligare en tredjedel för en enkel ”redigering”.)

  Tryckning + layout inom budgeten!

Det är naturligtvis många faktorer som påverkar slutpriset. Vad beträffar tryckningen spelar förstås antalet sidor och upplagans storlek den största rollen.

Vill du ha omslag i 4-färgstryck, och/eller många färgbilder inuti boken, påverkas priset påtagligt. (Svartvita bilder är däremot vanligen billiga; oftast behöver de inte kosta någonting extra.)

Bandet är också en faktor: s.k. limbindning är det normala, men vill du ha trådhäftning blir det ofrånkomligen dyrare. (En del tror att limbindning inte kan bli så hållbart, men de har nog aldrig sett ens en telefonkatalog.)

Vilken högskola (motsv.) du kommer från spelar också in. På olika platser i landet har man olika principer för tryckbidrag.

Slutligen skiljer sig olika tryckeriers priser rejält från varandra. Det finns därför all anledning att ta in offerter från olika håll. Och tänk igenom alla länkar i kedjan, från den form/format de vill ha materialet i till hur mycket leveranserna kostar (eller om de ingår).

Och om du vill ha en professionell typografi och layout: jämför priser, leveransomständigheter, och hur det känns vid kontakten med företaget. Det är ju nu din bok ska få sin slutgiltiga form, och det är viktigt att du och företaget kan ha en förtroendefull dialog om vad som händer. Och har du slarvat med kontrollen av ditt manus innan du skickar in det drar du på dig alldeles onödiga extrakostnader för korrigeringar i efterhand; jämför hur smidigt sådant kan ordnas, och vad det kostar, hos olika leverantörer!

Ta en detalj: fotnoter. Du kanske vill ha noterna längst ned på sidan i stället för i slutet av kapitlet eller boken. Hos andra layoutare och förlag innebär detta ofta att de kräver dig på en rejäl extraslant för ”försvårad sättning”. Hos oss ingår eventuella fotnoter i grundpriset.

Slutsatsen blir: gäller det en avhandling med normalt omfång och upplaga är förutsättningarna goda att du får både layout och tryckning för tryckbidraget – i varje fall hos oss. Ring oss och prata om saken; det kostar inget, och du förbinder dig inte till någonting!

”Men vi framställer våra avhandlingar billigare i huset!”

Ibland layoutar man avhandlingarna inom institutionen. Man kan t.ex. sätta av ett antal assistenttimmar, eller lägga några procent till en doktorandtjänst. Sedan får universitetstryckeriet mångfaldiga. Därmed har man pressat kostnaderna maximalt.

Tror man.

I de fall vi känner till blir detta en dyrare – ibland en betydligt dyrare – lösning. Ett autentiskt exempel: en institution vid ett universitet norrut trycker rutinmässigt sina avhandlingar på universitetstryckeriet. Hos oss skulle de få typografi/layout + tryckning för ungefär 3/4 av vad enbart tryckningen kostar dem. Och den layout som dessutom kostar c:a 4 dagars assistenttjänst är, uppriktigt sagt, tydligt amatörmässig.

Kanske är det annorlunda på din institution. Men ta en offert från oss innan du bestämmer dig!

  Debiteringsprinciper för layout

Grundprincipen

Principen är enkel. Du betalar ett lågt, fast pris per normalsida. Som ”normalsida” räknas, utom rena textsidor (inkl. dikt- och dramacitat, fotnoter m.m.), sådana som innehåller bilder och diagram (som inte kräver särskild bearbetning), tabeller eller andra uppställningar. Som ”normalsida” räknas också omslagets rygg, normal baksida och eventuellt spikblad.

Detsamma gäller omslagets framsida om den är av enkelt slag, d.v.s. inte mer komplicerad än en normalsida. Gäller det ett mer utarbetat, komponerat omslag (se vår sida med exempel på bokomslag!) är det enklast att vi talar om saken och gör en överenskommelse på grundval av dina önskemål.

Behöver vi specialtillverka tecken och symboler för din text debiteras detta naturligtvis särskilt.

I priset ingår också att vi – om du inte redan har fått ett – ser till att din bok får ett ISBN-nummer, och att det material du levererat sätts ihop till en bok enligt de konventioner som gäller för det språk boken är skriven på. Sedan du godkänt slutresultatet, levererar vi det tryckfärdiga materialet till det tryckeri du valt.

Rättelser mot manus

Prissättningen utgår från att den text du ger oss är helt korrekt. Vill du, sedan sättningen är klar och du fått den till granskning och för att ev. göra index, föra in ändringar i förhållande till ditt inskickade material (”rättelser mot manus”) debiteras detta efter en timtaxa. Orsaken till detta är att vissa rättelser kan göras relativt snabbt, medan andra till synes små förändringar kan få konsekvenser som det kan vara rätt arbetskrävande att rätta till.

Extra service

I grundpriset ingår grundläggande kontroller och tvätt av dina filer för att slutresultatet ska bli snyggt (inga tumtecken i st.f. citattecken, inga minustecken i st.f. tankstreck o.s.v.), samt vissa andra rutinkontroller på punkter där vi av erfarenhet vet att det ofta smyger sig in fel (t.ex. bibligrafin). Vi ändrar dock aldrig något på eget bevåg, utan underrättar dig så du själv får ta ställning.

Men: hur kan ni hålla så låga priser?

Detta innebär ju att vi ger en service som man aldrig skulle få från ett vanligt tryckeri. Var ligger haken?

Nej, det finns faktiskt ingen hake! Vi har sysslat med detta i över ett decennium, så vi vet vad vi gör.

Dels koncentrerar vi oss på vetenskaplig litteratur och fackböcker – alltså den typ av material vi själva är djupt förtrogna med. Möbelkataloger och sådant får andra ta hand om. Långa erfarenheter från biblioteks-, forsknings- och förlagsvärlden gör att vi behärskar problemen och kan arbeta effektivt.

Vidare bränner vi inte stora pengar på reklam. Vi förlitar oss i stället huvudsakligen på nöjda kunder. Dina kompisars erfarenheter betyder ändå rätt mycket, inte sant?

Slutligen är vi kanske lite av idealister. Som professionella bokmänniskor skär det i oss när vi i denna det amatörmässiga desktoppandets epok ser alla fula och inte sällan direkt svårlästa böcker som publiceras, fulla med fel och med viktiga uppgifter bortglömda.

Slå en signal till oss och berätta om ditt projekt! Du förbinder dig inte till någonting, men får en uppfattning om vad vi kan göra i just ditt fall och vad det skulle kosta. Jämför sedan med andra, och väg in hur du värderar ditt eget sinneslugn, tidspress och trygghet.