AVHANDLINGSSPECIALISTEN

Göra typografi och layout själv?

 
 

Ska jag göra typografi och layout själv?

 

 

Arbetsgång och tidsplan

 

 

Färdigställa manus

 

 

Exempel på omslag

 

 

Hur kan ni hålla så låga priser?

 

 

Länkar med praktiska tips


”Här söker folk jobb och säger sig vara professionella och omdömesgilla. Och så visar de upp en avhandling som de av någon anledning valt att utforma själva och som skvallrar om okunnighet och därmed om dåligt omdöme. Deras problem är att de tror att de ser, fast de inte gör det. Att de tror att de har insikter som de i själva verket inte har. Det är lika talande som om deras ansökan skulle vara full med felstavade ord, hur gediget själva innehållet än är.”

  Att göra en bok med ordbehandlingsprogram

Du har ju redan hela texten i ett ordbehandlingsprogram. Högermarginalen är rak, så allt ser riktigt prydligt ut.
     Tumregler beträffande radlängd, marginaler, typsnitt och typsnittsstorlek för brödtext, citat och rubriker har du fått från något förlag eller tryckeri.
     Ordbehandlingsprogrammet sköter automatiskt om avstavningar, fotnoter, register och t.o.m. innehållsförteckning.
     Därmed är ju alltihop klart – bara att skicka boken till tryckeriet?

Javisst blir det en bok. Men vem som helst (utom kanske författaren själv, som läser sina ord med kärleksfulla ögon) ser att det är en amatörprodukt.

En bok ska vara öppen, ljus, harmonisk, vacker, inbjudande och lätt att arbeta med. Utan professionella kunskaper och adekvata redskap kan man helt enkelt inte göra en sådan bok. Den blir mörk, trist, tungläst, opraktisk och skapar ett visst, omedvetet läsmotstånd redan innan man hunnit läsa en rad. Det är inte den effekten man som författare vill ha på sina läsare.

Proffs- resp. amatörprodukter

Skillnaderna den professionellt gjorda boken och den vanliga akademiska amatörprodukten beror på två faktorer:
·

Ett ordbehandlingsprogram är perfekt för manusarbetet, men inte för typografi och layout. Det innehåller inte de redskap och inställningsmöjligheter som krävs för att nå ett tillfredsställande resultat.
    Därmed är det helt enkelt omöjligt att åstadkomma en professionell produkt med t.ex. MS Word, Word Perfect, Nisus Writer eller vad man nu råkar ha. Skillnaden mellan en sådan bok och en ”riktig” syns vid första ögonkastet.

·

Man kan köpa den nödvändiga hård- och mjukvaran, men man kan inte köpa kunskaperna och erfarenheten. Du kan inte backa en lastbil med släp bara för att du har råd att köpa en. Samma sak gäller här.

Yrkesskickligheten hos typografer och layoutare har sina rötter i tiden långt före Gutenberg. Liksom för en vinodlare eller arkitekt gäller det att balansera en mängd faktorer mot varandra för att slutresultatet ska bli harmoniskt.

Inte bara estetik!

Men det handlar inta bara om att boksidorna ska ha det tilltalande utseende som utmärker varje välgjord förlagsprodukt.
    Det finns också en rad regler och konventioner beträffade en boks olika element, deras utformning, ordningsföljd och relationer till varandra – regler som dessutom delvis varierar beroende på det språk boken är skriven på.
    Följer man inte sådana konventioner blir boken irriterande och svårare att använda.

Har du tid?

I ditt fall tillkommer en faktor: tiden.
    Det mest rationella är givetvis att låta var och en göra det han/hon är bäst på.
    Du har säkert angelägnare saker att tänka på inför disputationen än att sitta och försöka få ihop en dräglig typografi och layout.
    Och låt oss vara uppriktiga: särskilt med tanke på att den amatörmässiga formen sannolikt kommer att kontrastera mot det professionella innehållet.

Du ser det inte nu, men andra ser det. Och avhandlingen är för de flesta den enda bok de skriver i livet. Innehållet är en professionell produkt som kostat år av mödor och omsorgsfulla avvägningar. Då bör inte bokens utformning skrika ut motsatsen.