AVHANDLINGSSPECIALISTEN

Arbetsgång och tidsplan

 
 

Ska jag göra typografi och layout själv?

 

 

Arbetsgång och tidsplan

 

 

Färdigställa manus

 

 

Exempel på omslag

 

 

Hur kan ni hålla så låga priser?

 

 

Länkar med praktiska tips

Kontakta oss i god tid!

Ring oss och berätta om ditt projekt. Det är särskilt angeläget att du rådfrågar oss i god tid om din bok innehåller speciella komplikationer, bilder som ska scannas osv. Vi kan då också diskutera dina särskilda önskemål beträffande bokens utformning (inte minst viktigt om den ska ingå i en serie med särskilda stilkrav), leveranstid och annat.

Manus och korrektur

Författarens viktigaste skyldighet är att leverera ett färdigt manus i tid och att korrekturläsa manuset.
(Ur Sveriges författarförbunds Råd till debutanter.)

Om du (sedan du kanske sovit på saken) bestämmer dig för att anlita oss, skickar du oss ditt manus och ev. annat material (bilder etc). Manus har du troligen skrivit i något ordbehandlingsprogram, och du kan skicka det som bifogad fil till ett e-postbrev, på diskett, zipskiva eller CD-ROM. (Se vidare ”Färdigställa manus”.)

Under själva layoutarbetet är det faktiskt ganska vanligt att vi upptäcker felaktigheter i text och bibliografi som hittills undgått både författare och handledare. Vi ändrar naturligtvis ingenting på eget bevåg, men underrättar dig omedelbart så du själv får bestämma vad som ska göras.
    Detta är en av de punkter där vi skiljer oss från vanliga layoutare/tryckerier, som ju sätter/trycker det material de får oavsett hur det ser ut. Det är ganska många avhandlingsförfattare som välsignat oss för detta.

Vi ser också till att alla uppgifter på copyrightsidan är med (vi ordnar t.ex. ISBN-nummer om du vill), och kollar att alla element i boken är med och sitter på sina rätta platser.

Boken har tagit form!

Inom den överenskomna tiden får du så tillbaka en ombruten utskrift av din bok (som PDF-fil eller på papper). Detta innebär att du nu ser exakt hur boken kommer att se ut, med innehållsförteckning, bildtexter, bilagor, sidnumrering och allt. (En PDF-fil läser du med programmet Acrobat Reader, som finns att hämta gratis på nätet.)

Du korrekturläser nu boken, d.v.s. du kontrollerar att text, rubriknivåer, notapparat o.s.v. är precis så som du tänkt dig.
    På detta stadium upptäcker många författare felaktigheter som man egentligen borde hittat för länge sedan. Och du har fortfarande alla möjligheter att ändra, stryka och lägga till, men sådana s.k. rättelser mot manus kan orsaka tidsödande merarbete och debiteras extra. Du bör därför se till att det manus du skickar in redan från början är så korrekt som möjligt.

Det är också denna utskrift du använder när du gör färdigt ditt index (register).

Slutligen kan det nu också vara dags att tänka på opponenten. Många skickar en kopia av det ombrutna korrekturet för att han/hon ska få mer tid att förbereda sig. Det tar ju nu ytterligare en tid innan själva boken är färdigtryckt och distribuerad.

Sedan vi fört in dina ev. ändringar får du den slutgiltiga PDF-filen, som du nu kan sända till tryckning hos något tryckeri efter ditt eget val.

Räkna baklänges!

Hur lång tid tar nu allt detta – hur långt före disputationen bör du lämna materialet till oss?

Avhandlingen ”spikas” tre veckor före disputationen. Då ska alltså boken ha levererats från tryckeriet. Hur lång tid tryckningen tar varierar mellan olika tryckerier (liksom priset!). Det kan gå att få en bok tryckt förbluffande fort, men då blir priset därefter. Räkna för säkerhets skull med ca tre veckor för lägsta pris.

Hur lång tid du behöver för genomgång av det ombrutna korrekturet och att ev. göra ett index bestämmer du ju själv. Den tid layoutarbetet tar påverkas förstås av hur tjock och komplicerad boken är, men för en normal bok utan komplicerande ändringar mot manus brukar det handla om högst ett par veckor. Här ingår inte tiden för mer tidskrävande, specialdesignade omslag eller liknande extrafinesser. Vi kommer överens om exakt leveranstid vid våra första kontakter.

Totalt sett bör du alltså lämna materialet minst ca 1 1/2 månad före spikningen.

Om du har riktigt bråttom

Ring oss! Vi ordnar saken.

Har du frågor?

Slå en signal – vi svarar glatt på (nästan) allt!